• place: N9°32′51.0″, E39°53′33.0″ more
  • classification: volcanic
  • physical-form: powder
  • quantity (g): 15.4
  • age (Ma): 20 (0)
  • modified at 2020-01-15
  • surface:


(a) XRF (0) on XRF Shimadzu Lab Center 1800 (Univ Ryukyus)
(b) ICPMS (0) on ICPMS Yokogawa HP4500 (Univ Ryukyus)
name
physical-form
quantity
Quantity of DH-438 is
(was 15.4 g) and loss was 0.0 g after operation .
place quantity
2019-11-13 10:09 2020-05-16 12:50
description:
name latitude longitude global-id
locality of DH-438 pub 9.5475 N 39.8925 E 20191122131042-690259
name device global-id
DH-438 pub 13 XRF PANalytical PW2400 20191114154453-111027
DH-438 pub 2 20191115114150-172378
DH-438 pub 25 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155228-392634
DH-438 pub 4 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155447-867588
DH-438 pub 6 TIMS Thermo-Fisher Triton 20191120102911-739126
DH-438 pub 3 TIMS Thermo-Fisher MAT262 20191120103014-568763
DH-438 pub 2 TIMS Thermo-Fisher MAT262 20191120103226-647911
name global-id
name spots global-id
Ti hr 596077111 thumb ti_hr-596077111.jpg pub 0 20191113100739-371263