• place: N9°45′20.0″, E40°1′51.0″ more
  • classification: volcanic
  • physical-form: powder
  • quantity (g): 19.8
  • age (Ma): 5 (0)
  • modified at 2020-01-15
  • surface:


(a) XRF (0) on XRF Shimadzu Lab Center 1800 (Univ Ryukyus)
(b) ICPMS (0) on ICPMS Yokogawa HP4500 (Univ Ryukyus)
name
physical-form
quantity
Quantity of DBAG-63 is
(was 19.8 g) and loss was 0.0 g after operation .
place quantity
2019-11-12 15:27 2020-05-16 12:50
description:
name latitude longitude global-id
locality of DBAG-63 pub 9.7556 N 40.0308 E 20191122125937-629774
name device global-id
DBAG-63 pub 13 XRF PANalytical PW2400 20191114154449-633526
DBAG-63 pub 2 20191115114149-086421
DBAG-63 pub 25 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155218-205210
DBAG-63 pub 4 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155444-813726
DBAG-63 pub 6 TIMS Thermo-Fisher Triton 20191120102910-007233
DBAG-63 pub 3 TIMS Thermo-Fisher MAT262 20191120103013-156888
DBAG-63 pub 2 TIMS Thermo-Fisher MAT262 20191120103226-143598
name global-id
name spots global-id
Ti hr824868243 thumb ti_hr824868243.jpg pub 0 20191112152547-447494