Kabeto-2 2013-01-17/TS38 < 20130117143431-183-212 > pub
  • IGSN: IEDRM00YX
  • place: N12°52′0.0″, E39°30′0.0″ more
  • classification: volcanic:basaltic
  • physical-form: hand specimen
  • quantity (kg): 0.16
  • age (Ma): 28 (0)
  • description: NW Ethiopian plateau; Maychew area; HT1 basalt (high-Ti type 1)
  • modified at 2020-01-15
  • surface:
name
physical-form
quantity
chunk
20140110085900-937498
Quantity of TS38 is
(was 0.16 kg) and loss was 0.0 g after operation .
place quantity
2019-11-18 15:12 2020-05-16 02:17
description:
2015-11-05 14:00 2019-11-18 15:12
description:
name latitude longitude global-id
Maychew area pub 12.8667 N 39.5000 E 20191029140100-301979
name device global-id
TS38 pub 13 XRF PANalytical PW2400 20191114154432-040188
TS38 pub 2 20191115114145-068236
TS38 pub 24 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155140-549523
TS38 pub 4 Q-ICPMS Agilent 7500cs 20191119155437-715376
TS38_K pub 1 on TS38_K pub Shimadzu AA6200 20191128154151-450105
TS38_Ar1 pub 4 on TS38_Ar1 pub Micromass VG5400 20191128154247-499786
TS38_Ar2 pub 4 on TS38_Ar2 pub Micromass VG5400 20191128154526-504927
name spots global-id
Img 7895@fea633fefd6b167b4151ed9 thumb IMG_7895@fea633fefd6b167b4151ed9.JPG pub 0 20130117143438-853-192