name latitude longitude elevation stone group updated-at ▼
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3611 S 34.2583 E 2 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.4008 S 34.2236 E 3 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3942 S 34.2233 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3842 S 34.2369 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2997 S 34.2236 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2997 S 34.2506 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3000 S 34.2700 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2992 S 34.2731 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2736 S 34.2736 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2772 S 34.0969 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2817 S 34.3944 E Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3019 S 34.4322 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3133 S 34.4153 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2844 S 34.3433 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2864 S 34.3497 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.2911 S 34.3908 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3008 S 34.4053 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3131 S 34.4050 E 1 Tanzania 2019-11-05
TA 23 pub 1.3111 S 34.4194 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3144 S 34.4083 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3114 S 34.4164 E 1 Tanzania 2019-11-05
Musoma-Mara greenstone belt pub 1.3133 S 34.4111 E 1 Tanzania 2019-11-05
TA 18 pub 1.3144 S 34.4083 E 1 Tanzania 2019-11-05
Alage basalt pub 9.9658 N 39.8650 E Ethiopia 2019-10-29
Tarmaber Megezez Formation pub 9.5475 N 39.8925 E 1 Ethiopia 2019-10-29
Download template from template.