locality of DHA-14 < 20160106104902-536983 > pub
  • country: Ethiopia
  • name: locality of DHA-14
  • latitude: N12°8′17.9″
  • longitude: E41°12′29.9″
  • description:
  • stone: DHA-14
  • modified at 2020-01-15
name physical-form quantity unit global-id
DHA-14 pub hand specimen 1.015 kg 20131226154516-625600
name distance (km) sample
locality of DHA-13 K pub N12°4′51.0″, E41°15′9.0″ 8.071 DHA-13 K
Afar pub N12°4′51.0″, E41°15′9.0″ 8.071 DHA-13
Afar pub N12°2′42.0″, E41°15′38.0″ 11.904 DHA-12
Afar pub N11°59′56.0″, E41°17′25.0″ 18.004 DHA-11
Afar pub N11°58′17.0″, E41°18′8.0″ 21.320 DHA-10
locality of DHA-10 K pub N11°58′17.0″, E41°18′8.0″ 21.320 DHA-10 K
Afar pub N12°20′26.0″, E41°9′57.0″ 23.005 DHA-16
locality of DHA-16 K pub N12°20′26.0″, E41°9′57.0″ 23.005 DHA-16 K
Afar pub N11°55′30.0″, E41°12′32.0″ 23.745
Afar pub N11°54′37.0″, E41°10′46.0″ 25.586
name spots global-id
name country feature distance (km)
Galeic Ethiopia spring(s) 1.027
Ābena YeTerara Senselet Ethiopia mountains 5.373
Sigarita Ethiopia spring(s) 10.775
Hatiri Ethiopia spring(s) 13.687
Guia Ethiopia spring(s) 13.796
Guyah Mēda Ethiopia plain(s) 14.135
Katombatī Shet’ Ethiopia intermittent stream 14.468
Badiah Ethiopia spring(s) 15.224
Administrative Zone 1 Ethiopia second-order administrative division 16.190
Asso Ethiopia spring(s) 16.334